Belaagd door zee en zand pakten de dorpelingen hun boeltje op

Omdat hun dorp steeds verder werd belaagd door de zee en opstuivende zandmassa's moesten de laatste bewoners van het dorp Sier rond 1730 hun huizen verlaten. Dat lag in het verlengde van de huidige Badweg in Hollum en is inmiddels in zee verdwenen. Kort na het einde van de Tweede wereldoorlog legden een oprukkende zee en duinafslag de restanten van het vroegere dorp bloot. In de kleiplaten kwamen 208 putten tevoorschijn, opgebouwd uit eiken tonnen, zoden en klei. De voorwerpen erin herinnerden aan de vroegere bewoning. Tussen grofweg 1950 en 1990, toen de oprukkende zee de laatste restanten had verzwolgen, zijn veel voorwerpen gevonden. Een aantal daarvan is te zien in Museum Sorgdrager. 


Put van Sier op het strand

Detail oudste kaart Sier

Een deels ondergestoven put op de plaats van het verdwenen dorp Sier. De foto is in de jaren '70 van de vorige eeuw gemaakt door Jan Bleeker.

Detail van een van de oudste kaarten van Ameland, het is een kopie van de kaart die Pieter de la Rive in 1731 maakte. De twee stipjes in het rondje zijn de twee laatste huizen van het dorp Sier. Rechts de bebouwing van Hollum.

Plaats van putten

In de tweede helft van de vorige deed de Hollumer amateur-archeoloog B. Baukema veel onderzoek naar de duinafaslag bij Hollum, de plek van de putten van Sier en de inhoud ervan. Hij zette zijn aantekeningen in dit overzicht.


Collectie

 


Alle voorwerpen op deze pagina  zijn afkomstig uit de collectie van de Amelander Musea


Aardewerk

Kan van aardewerk

Duitse Jacobakan met oor.

Voorraadkruik van aardewerk

Kogelpot

Kogelpot


Visserij

Steen om netten te verzwaren. Detailfoto hiernaast.

Op de steen is een zogenoemd huismerk te zien. Dit werd aangebracht om duidelijk te maken van wie een voorwerp was.

Netloodje, gebruikt bij visserij

Netloodjes

Spintollen

Loodjes om netten te verzwaren.

Netloodjes


Gebruiksvoorwerpen en gereedschappen

Schaar

Een schaats gemaakt van been.

Schaats van been

Vuistbijl

Vuistbijl

Spintol, gebruikt om wol te spinnen

Spintol, gebruikt om wol te spinnen

Houten verbindingspen

Restant van een schoen

Aardewerk, niet bekend waarvoor het werd gebruikt.

Diverse voorwerpen, waaronder een sleutel.

Gespen

Verschillende nagels

Diverse voorwerpen