CULTUURHISTORIE

.


Historie is overal zichtbaar op Ameland

Gevraagd naar wat Ameland aantrekkelijk maakt, gaven bezoekers enkele jaren geleden in een onderzoek van de VVV aan dat Ameland zich onderscheidt van andere eilanden doordat de historie nog overal zichtbaar is. Je kunt de sfeer in delen van de dorpen Hollum, Ballum en Nes die zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht nostalgisch noemen. Maar er zit meer achter.  Wandelend door de oude kernen van de dorpen kom je overal commandeurswoningen tegen. Gebouwd in de Gouden Eeuw van het eiland, als teken van welvaart, zijn ze drager geworden van de Amelander identiteit. 

Ook achter de kerken gaan verhalen schuil. Over Ameland als vrijhaven voor gelovigen die elders vervolgd werden, over godsdienstvrijheid als diplomatiek ruilmiddel, maar ook over strenge en hardvochtige voorgangers en kerkscheuringen. Bijzondere plekjes, historische routes en kunst in de openbare ruimte. Allemaal vertellen ze een stukje van de Amelander geschiedenis.