Bep Palstra-Hesterman

Marie Elisabeth Cornelie Palstra- Hesterman (1904-1984)

 

In 1948, het jaar waarin Bep Palstra -Hesterman de molen in Nes schilderde, was het zes jaar geleden dat een dramatische gebeurtenis haar leven op de kop had gezet. Marie Elisabeth Cornelie Hesterman was in 1942 38 jaar oud toen haar in 1909 in Groningen geboren echtgenoot Wesley Elvin Palstra in Kapoer op Timor werd doodgeschoten door de Japanse bezetter. Hij had het gewaagd om op een verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis de Nederlandse vlag te hijsen. Deze verzetsdaad heeft hij met de dood moeten bekopen. Postuum werd hem later de Verzetster Oost-Azië toegekend.  

Het echtpaar Palstra -Hesterman was in 1938 naar Nederlands -Indië verhuisd, waar Wesley Palstra werk kreeg als controleur in dienst van het Binnenlands Bestuur. Als weduwe kwam Bep Palstra in 1946 terug naar Nederland. Wat haar connectie met Ameland was, is niet bekend. Vooralsnog is de pasteltekening het enige Amelander werk dat van haar bekend is.

Bep Palstra komt uit een kunstzinnige familie. Haar vader J. A. Hesterman had in Amsterdam een restauratieatelier en genoot als schilder vooral bekendheid als maker van strandgezichten. Haar moeder, Frédérique Dorothée Gogelein, was een kleindochter van Johannes Frederik Hulk, een Amsterdamse schilder van landschappen, stads-en dorpsgezichten en haven-en zeegezichten. Hulk was een van de eersten die in de tweede helft van de negentiende eeuw het nieuwe medium fotografie omhelsde. Samen met zijn partner Pieter Vlaanderen had hij tot 1867 het fotoatelier Rembrandt aan het Rokin In Amsterdam.

Bep Hesterman volgde in haar jeugd kunstzinnige opleidingen. Eerst aan de Dagteekenschool voor Kunstambachten in Amsterdam, later bij het Tekeninstituut Piersma.

Als kunstenaar beheerste Pep Palstra-Hesterman verschillende technieken. Ze maakte lino-en houtsnedes, lithografeerde, schilderde en tekende. Marie Elisabeth Cornelie  Palstra- Hesterman overleed in 1984 in Frankrijk.

Bep Palstra- Hesterman, Nes op Ameland, krijt, 1948

Collectie Amelander Musea