Opmerkelijke levensverhalen van vier nieuwe 'Amelander' kunstenaars

De oud-Amelander tandarts en kunstverzamelaar Gerbrand Caspers besloot in 2019 een groot deel van zijn collectie af te stoten. De Amelander Musea kochten een tiental werken van hem. Daaronder werk van kunstenaars die nog niet in de collectie van de Amelander Musea waren vertegenwoordigd: Nicolaas Huppes, een kunstomnifoor uit Leeuwarden die het tot hoofdconservator van het Rijksmuseum schopte, Jan Forrer, kunstschilder en meester-drukker die samen met Jan Wiegers in de jaren '50 Amsterdamse academiestudenten op Ameland begeleidde, Bep Palstra, een veelzijdig kunstenaar die een groot drama in haar leven meemaakte en A.M. van Essen, een hovenier die op impressionistische wijze de natuur in zijn schilderijen tot leven bracht. Op deze pagina vind je verwijzingen naar bijzondere kunstenaars met opmerkelijke levensverhalen.

Samen met ander recent aangekocht werk, worden de kunstwerken uit deze collectie later dit jaar geëxposeerd.


A.M. van Essen  

Albert Meine van Essen was rond het midden van de vorige eeuw hoofd van de Plantsoenendienst in Leeuwarden. Hij was de man die Leeuwarden groen maakte. Zijn liefde voor alles wat groeit en bloeit uitte hij ook in zijn schilderijen en aquarellen. Een impressionist van het zuiverste water, die zijn laatste levensjaren op het Landgoed De Eese bij Steenwijk woonde. 

MEER >>

Ima van Eysinga

Van Ima van Eysinga hadden de Amelander Musea al twee olieverfschilderijen in de collecte. Daar is nu dit in frisse tinten en met een fluweelzachte penseelstreek opgebouwde dorpsgezicht op Nes bijgekomen. De Amelander schilderijen worden opgenomen in een boek over drie kunstenaressen van de Veluwe dat het Noord-Veluws Museum in Nunspeet in september uitgeeft.

MEER >>

Nicolaas Huppes

De Leeuwarder kunstenaar Nicolaas Huppes bewoog zich in verschillende rollen zijn leven lang door de kunstwereld. Hij was handelaar, galeriehouder, verzamelaar van Aziatische kunst, porselein en keramiek en uiteindelijk hoofdrestaurateur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Zijn verzameling vormde mede de basis voor het keramiekmuseum Het Princessehof in Leeuwarden. Als kunstenaar schilderde hij, ook op Ameland, in een figuratief-expressionistische stijl.

MEER >>

Jan Forrer

Jan Forrer werd opgeleid tot kunstenaar, maar ontwikkelde zich vooral als meester-drukker. Hij leerde het vak bij Emil Matthieu in het Zwitserse Zürich in een periode dat wereldberoemde kunstenaars als Chagall, Giacometti en Kokoschka daar hun werk lieten drukken. Na die leerschool werd hij docent grafische vakken aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Samen met Jan Wiegers begeleidde hij in de jaren '50 studenten op Ameland.

MEER >>

Bep Palstra 

Bep Palstra-Hesterman schilderde in 1948 op Ameland. Haar echtgenoot Wesley Elvin Palstra was zes jaar eerder door de Japanse bezetters op Timor geëxecuteerd omdat hij de Nederlandse vlag had gehesen. Bep Hesterman was een veelzijdig kunstenaar, die uit een zeer kunstzinnige familie stamt.

MEER >>

Germ de Jong

Germ de Jong is een oude bekende. Van deze bon-vivant hebben de Amelander Musea en de gemeente Ameland al veel werk in hun collecties. De schilder met de losse toets produceerde in de jaren '50 en '60 veel werk op Ameland tijdens lange vakanties. Deze litho hadden we nog niet.

MEER >>

 


Een Duits cadeau

Wie dit fraaie houten kunstwerkje maakte is niet met zekerheid bekend. Uit begeleidende informatie weten we dat dit lieflijke tafereel - met een bloemenvaasje, een bijna afgebrande kaars en een opengeslagen boek -  in het voorlaatste oorlogsjaar - de Hongerwinter moest nog komen - door een Duitse soldaat is geschonken aan een liefje op Ameland. "In guten Freundschaft zum Geburtstag", meldde de schenker, U. Schauenberg, er bij. Maar was hij ook de maker? En aan wie schonk hij het? Het blijft vooralsnog een raadsel. 

Een bijzondere Nanninga

Het is moeilijk herkenbaar, maar linksonder op deze litho herkennen we de signatuur van Dirk Berend Nanninga. Deze autodidact, die vooral veel erkenning kreeg van vakbroeders, was enige tijd bestuurslid van De Onafhankelijken, een Amsterdamse kunstenaarsverering in het begin van de vorige eeuw. Op alle drie Amelander werken van Nanninga staat de toren van de hervormde kerk prominent afgebeeld. De echtgenote van Nanninga was afkomstig van Ameland, Dat verklaart zijn band met het eiland.

MEER >>


Tsj. Zijlstra

Tsjeerd Zijlstra is de maker van dit dorpsgezicht. Er zijn al eerder pogingen ondernomen om te weten te komen wie Tsjeerd Ziljstra was. Die poging leverde wel de locatie op, maar niet wie de maker was. Oud-bestuurslid Piet Schuringa van de cultuurhistorische vereniging De Ouwe Pôlle vond het antwoord over de locatie: "In de oude Spar te Ballum woonde vroeger Aaltje de Boer, die later het woonhuis aan de oostkant hiervan bouwde met het oude postkantoortje erin."

 

Tsjeerd Zijlstra, Dorpsgezicht Ballum, potloodtekening, 1952, afmeting (inclusief lijst: 30 x 40 cm.

Collectie Amelander Musea

P. Borjeson

Een schilderij van de Westhoek in Hollum. Het is gemaakt door de in Zweden geboren geboren Peter Borjeson. Zijn band met Ameland onstond door zijn huwelijk in Alkmaar met Trijntje Pastoor, Haar moeder, Antje Onnes de Boer,  kwam uit Hollum. De zuster van Antje, Jetske, was de stammoeder van de Ballumer families Nobel, Klip en Spleet.

 

P. Borjeson, Hollum, Westhoek, Olieverf, 45 x 55 cm.

Collectie Amelander Musea

M.A. van Heuven

Boerderij in Nes is de titel van deze aquarel van M.A. van Heuven. Gemaakt in het eerste oorlogsjaar, 1940, op Ameland. Wie M.A. van Heuven is, hebben we niet kunnen achterhalen. Vooralsnog is dit een illustratie van het historisch gegeven dat de Tweede Wereldoorlog op Ameland zonder grote incidenten verliep dat er ruimte was voor het maken van kunst.

 

M.A.van Heuven, Boerderij in Nes, aquarel in lijst, 33 x 41 cm.

Collectie Amelander Musea

Jac. Hoekstra

Van deze aquarel, Hollum, weten we niet meer dan dat hij in 1968 is gemaakt door Jac. Hoekstra. Van lezers horen we graag wie Hoekstra was, en wat zijn band met Ameland was.

Jac. Hoekstra, Hollum, aquarel, afmeting I(inclusief passe partout, 30 x 35 cm.

Collectie Amelander Musea.

Onbekend

Hier is geen amateur aan het werk geweest, De detaillering en het perspectief verraden de hand van een meester. Of was het een geoefende kopiist? Wie het herkent, mag zich melden.

Reproductie van Kerk te Hollum. Afmeting, inclusief lijst, 24 x 40 cm.

Collectie Amelander Musea

Onbekend

Hoewel duidelijk gesigneerd hebben we de maker van dit schilderij niet kunnen achterhalen. Wel dat het in 1944 is gemaakt en dat het afgebeelde huis dat van Julia van Heeckeren (1840-1927) is. Het Freulehuis, zoals het in de volksmond wordt genoemd, staat aan het Vermaningspad-burgemeester Waldastraat in Nes.  

Marouflé, 30 x 40 cm

Collectie Amelander Musea