Jan Murk de Vries

Jan Murk de Vries (1919 - 2015)

In het begin van de jaren '50 van de vorige eeuw maakte de Friese kunstenaar Jan Murk de Vries twee wandschilderingen in de hervormde kerk aan het Kerkplein in Nes. De kerk betaalde hem er honderd gulden voor, vertelde predikant Janos Schellevis in 2013  toen hij De Vries had uitgenodigd om er in de kerk over te vertellen. In een film die van deze bijeenkomst is gemaakt en op deze pagina staat, zegt Jan Murk de Vries verbaasd te zijn dat de kleuren na meer dan 50 jaar nog zo fris zijn. Volgens hem komt dat door de gebruikte acrylverf die na de Tweede Wereld oorlog als kunstenaarsverf in opkomst kwam.

De Vries herinnerde zich de opdracht nog - het was een van zijn eerste -  omdat het in die tijd niet gebruikelijk was dat er in protestantse kerken versieringen werden aangebracht. Annie Hofker, die destijds samen met haar man Walraven hotel Hofker exploiteerde en bekend stond om haar gastvrijheid die zij kunstenaars bood, had hem geïnspireerd tot het maken van de wandschilderingen, vertelde De Vries.

Jan Murk de Vries, van huis uit hervormd, bekeerde zich in 1963 tot het katholieke geloof. Hij heeft veel religieus getinte kunst gemaakt. Kruisen, kruiswegen, doopvonten, beeldhouwwerk en vooral kerkramen. Daarbij uitte hij zich in verschillende technieken: als tekenaar, schilder, edelsmid, monumentaal kunstenaar en beeldhouwer.  

Jan Murk de Vries over muurschilderingen Ameland en zijn band met Annie Hofker

Op 16 juni 2013 vertelde Jan Murk de Vries in de hervormde kerk in Nes over de muurschilderingen die hij een halve eeuw eerder had gemaakt. De Vries overleed twee jaar later.

Jan Murk de Vries, Dorpsgezicht Nes, 1959

Collectie Amelander Musea

Jan Murk de Vries, Duinlandschap Ameland, 1953

Collectie Amelander Musea

Jan Murk de Vries, Huisje op Ameland, 1953

Collectie Amelander Musea

Jan Murk de Vries, Duinlandschap Ameland, 1953

Collectie Amelander Musea

Jan Murk de Vries, Duinlandschap Ameland, 1953

Collectie Amelander Musea

Jan Murk de Vries, muurschildering hervormde kerk Nes:  Elia wordt door de raven gevoed.

Jan Murk de Vries, muurschildering hervormde kerk Nes: De wonderbare visvangst.