Een kerk met bijzondere verhalen

Deze zaalkerk uit 1824 - een rijksmonument - herbergt verschillende schatten en vertelt bijzondere verhalen. Laten we beginnen met de twee muurschilderingen. Ze zijn in de jaren '50 van de vorige eeuw gemaakt door de Friese kunstenaar Jan Murk de Vries en zijn aangebracht boven de kerkeraadbanken. Het zijn voorstellingen van de wonderbaarlijke visvangst en Elia die door de raven wordt gevoed.

De kroonluchters vertellen het verhaal van ds. Mazade. Hij was vanaf 1723 - er moet toen dus al een kerkgebouw op deze plaats hebben gestaan - als prediker actief. Zijn preken werden zo gewaardeerd dat de kerkelijke gemeente de kerk de kronen als geschenk gaf.

Mazade preekte orde en tucht. Onder zijn leiding kwam er een kerkelijke rechtbank, die dronkenschap van lidmaten en het beledigen van diakenen streng bestrafte door ze van de bedeling uit te sluiten. Die aanpak kon het bravere deel van het kerkvolk wel waarderen. De ijver van deze leidsman werd dan ook andermaal beloond met een fraaie bijbel. Die ligt sinds 1729  op de kansel.

De preekstoel is uit de 18e eeuw. Het orgel is gebouwd door L.van Dam en Zonen uit Leeuwarden.

De kerk is in de zomermaanden tijdens de braderiën en in de Kunstmaand in november te bezichtigen.

 

Het interieur.

Een bijbeltekst boven de deur die toegang tot de kerkruimte biedt. 

De ruimte voor de organist op de galerij is zo krap, dat in de balk een uitholling is gemaakt voor zijn rug.

De kroonluchters zijn rond 300 jaar oud.

Het liedbord.

De Friese kunstenaar Jan Murk de Vries maakte in het begin van de jaren '50 van de vorige eeuw twee muurschilderingen in de kerk. Deze heeft als thema de wonderbare visvangst.

De tweede muurschildering is de verbeelding van Elia die door de raven wordt gevoed.


Open tijdens braderiën

De kerk is in de zomermaanden tijdens de braderiën en in de Kunstmaand in november te bezichtigen. De data zijn: 10 en 24 juni en 7 en 21 augustus. Als er vlag uithangt is de kerk ook open  voor bezichtiging.

Kunstmaand Ameland

De hervormde kerk in Nes is een van de locaties van de Kunstmaand Ameland. Tijdens de openingstijden van de expositie kan de kerk worden bezichtigd. Zie voor openingstijden tijdens de Kunstmaand de website van Kunstmaand Ameland.