Dirk Berend Nanninga

Dirk Berend Nanninga (1868 - 1954)

 

Dirk Berend Nanninga (geboren in Arnhem, overleden in Amsterdam) heeft het als autodidact redelijk ver geschopt in de kunstwereld. Bij het grote publiek brak hij nooit echt door, maar in kunstkringen werd zijn werk erg gewaardeerd. In het begin van zijn kunstenaarsloopbaan schilderde hij in een stijl die verwantschap vertoonde met de Haagse School, later werd zijn werk gedetailleerder en probeerde hij zonder franje de werkelijkheid weer te geven. Nanninga was een tijdlang  bestuurslid van De Onafhankelijken, een Amsterdamse kunstenaarsverenging die zich afzette tegen de heersende kunstopvattingen en artistieke vrijheid van de leden voorop stelde. De Amelander musea hebben gedetailleerde etsen van de toren in Hollum en een dorpsgezicht van Nes in de collectie. Zijn vrouw is op Ameland geboren. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij op het eiland als kunstenaar actief was.

Dirk Berend Nanninga, Gezicht op Hollum

Collectie Amelander Musea

Dirk Berend Nanninga, Gezicht op Hollum

Collectie Amelander Musea

Dirk Berend Nanninga, Gezicht op Hollum, litho.

Collectie Amelander Musea