Toppers uit Kunstmaand 2019 Henk Helmantel en Luc ten Klooster blijven in musea

De stillevens en kerkinterieurs van Henk Helmantel en de opmerkelijke uitbeelding van de oeroude legende van Rixt van 't Oerd van Luc ten Klooster in de Kunstmaand 2019 hoorden bij absolute toppers van de Kunstmaand 2019. Beide exposities blijven langer op Ameland te zien.  Henk Helmantel blijft zelfs tot september 2020 in Museum Sorgdrager in Hollum.


Henk Helmantel

Deze winter kunnen bezoekers van Cultuur en Historisch museum Sorgdrager genieten van het prachtige werk van Henk Helmantel. Helmantel mag dan inspiratie putten uit het werk van illustere voorgangers en graag oude voorwerpen met een “verleden” schilderen, zijn werk is toch overduidelijk gemaakt door een schilder die in de twintigste eeuw zijn opleiding en vorming heeft gehad. Zijn werk oogst in brede kring waardering en zeker ook internationaal.

Een hoogtepunt was een tentoonstelling in 1997 in Taiwan, waar honderd werken uit zijn eigen collectie in een fraai museum tentoongesteld werden. Voorts waren er tentoonstellingen in de USA, in Duitsland, Tsechië, Maleisië, Engeland, Frankrijk en Indonesië. In Nederland was zijn werk o.a. te zien in het Singermuseum, het Drents Museum en het kloostermuseum in Ter Apel. Jaarlijks trekken in de zomer duizenden mensen naar Westeremden om te genieten van Museum Helmantel in de prachtige Weem, de tuinen er omheen, de oude Andreaskerk en het tentoongestelde werk uit eigen collectie. Schilderijen die gemaakt zijn door een schilder die nog steeds gelooft in de schoonheid als een wezenlijk doel van zijn arbeid met penseel, paletmes en olieverf.

De schilderijen expositie van Helmantel is tot september 2020 te zien in museum Sorgdrager in Hollum.

 

Geïnspireerd door het werk van illustere voorgangers

'Ik ben altijd geweldig gefascineerd geweest door Rembrandt. Misschien kun je de sporen daarvan waarnemen in mijn werk.  Rembrandt hield van het drama, terwijl ik het eigenlijk toch meer zoek in oplossingen van een klare compositie'

Henk Helmantel in een interview uit 2000Luc ten Klooster

Luc ten Klooster zal in het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude onder de titel Voetstappen in het zand’ een foto-video-tekstproject presenteren rond de Amelandse legende van heks en strandjutter Rixt van het Oerd.

Naar een Amelands volksverhaal, een verhaal van alle tijden, een verhaal over het leven. De volkslegende van Rixt van het Oerd, de Waddenzee en het woeste landschap rond het meest oostelijke deel van Ameland inspireerden Luc ten Klooster tot het maken van een installatie in beeld en tekst. Sinds schoolmeester P.J. Braaksma in 1889 het verhaal op schrift stelde, leeft Rixt voort als een kromgegroeide oude heks, maar heeft dit volksverhaal geen diepere lagen in zich? Was ook Rixt niet ooit een blijmoedige, jonge vrouw? Zijn de emoties van liefde en haat, van eenzaamheid, verdriet en onmacht die haar leven later gaan beheersen geen universele emoties zoals wij die al in de Griekse mythologie aantreffen? Rixt wordt verstoten door de gemeenschap waarin zij opgroeide, alleen omdat zij anders is dan haar omgeving. Zij is een vluchtelinge in eigen land, die zich op een onherbergzame plek terugtrekt en daarmee ook vlucht voor zichzelf. Haar zoon neemt afstand van haar ellende door de wijde wereld in te trekken. Een zoon wiens dood haar tot waanzin drijft, mede omdat zij die dood zelf veroorzaakt heeft. De zware strandjutterszak die Rixt achter zich aansleept door het woeste en eenzame oerlandschap bevat niet alleen haar gejutte leeftocht, maar ook de lasten van haar tocht door het leven.

 

Rixt is een vluchtelinge in eigen land

'In de discussie of fotografie nu wel of geen kunst is wordt steeds vergeten dat fotograferen en schilderen alleen maar een middel zijn waarmee je iets kunt creëren.'

 

 

Luc ten Klooster in een blog op zijn website lucunique.nl