Exposities in 2019-2020

Waddenfoto's van Texelaar Piet de Vries in Maritiem Centrum

Bakens als houvast van Amelandse Maria Kiewiet-Metz in vuurtoren

Nieuwe aanwinsten Amelander kunst vanaf eind december in Natuurcentrum

Luc ten Klooster met zijn visie op Rixt van 't Oerd  tot 1 april in Museum Swartwoude


Henk Helmantel exposeert tien maanden in 'Sorgdrager'

Twee exposities die in november in De Kunstmaand beginnen blijven langer op Ameland. Luc ten Klooster blijft tot 1 april 2020 met zijn fotografische visie op Rixt van 't Oerd in Museum Swartwoude in Buren. Henk Helmantel, de realistische schilder uit het Groningse Westeremden, toont zijn werk tot eind september 2020 in Museum Sorgdrager in Hollum. 

Maria Kiewiet-Metz uit Buren werd geïnspireerd door het werk van haar vader. Met zijn bakens zette hij vaarwegen op de Waddenzee uit en met haar Bakens als Houvast roept Maria herinneringen herinneringen uit die tijd op. Ze zijn vanaf 1 november bijna een haar lang te zien in de Vuurtoren. 

De schitterende luchtfoto's die de Texelse fotograaf Piet de Vries maakte van het Wad, met een focus op Ameland, zijn vanaf 21 december te zien in het Maritiem Centrum Abraham Fock in Hollum.

2019 was een bijzonder goed jaar voor de Amelander kunst. De Amelander Musea kregen er door schenkingen en aankopen bijna 50 nieuwe werken bij. De meeste daarvan zijn nog nooit publiekelijk getoond. Vanaf 21 december zijn ze voor het eerst enkele maanden te zien in het Natuurcentrum in Nes.


Henk Helmantel, Stilleven met glaswerk

Henk Helmantel

1 november 2019 - 31 september 2020

Te beginnen met de Kunstmaand kunnen bezoekers van Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager in Hollum genieten van het prachtige werk van Henk Helmantel. Helmantel mag dan inspiratie putten uit het werk van illustere voorgangers en graag oude voorwerpen met een “verleden” schilderen, zijn werk is toch overduidelijk gemaakt door een schilder die in de twintigste eeuw zijn opleiding en vorming heeft gehad. Zijn werk oogst in brede kring waardering en zeker ook internationaal.

Een hoogtepunt was een tentoonstelling in 1997 in Taiwan, waar honderd werken uit zijn eigen collectie in een fraai museum tentoongesteld werden. Voorts waren er tentoonstellingen in de USA, in Duitsland, Tsechië, Maleisië, Engeland, Frankrijk en Indonesië. In Nederland was zijn werk o.a. te zien in het Singermuseum in Laren, het Drents Museum en het Kloostermuseum in Ter Apel. Jaarlijks trekken in de zomer duizenden mensen naar Westeremden om te genieten van Museum Helmantel in de prachtige Weem, de tuinen er omheen, de oude Andreaskerk en het tentoongestelde werk uit eigen collectie. Schilderijen die gemaakt zijn door een schilder die nog steeds gelooft in de schoonheid als een wezenlijk doel van zijn arbeid met penseel, paletmes en olieverf..


Maria Kiewiet – Metz

1 november 2019 – 1 november 2020

Bakens als houvast

Maria Kiewiet – Metz is de dochter van de kolenboer en petroleumman uit Nes. Haar vader was ook degene die elk jaar de bakens verzette op het wad, zodat de vaargeul goed gemarkeerd bleef voor de scheepvaart. Daarnaast was hij takkenvaarder. Hij plaatste de lange takken in de waddenbodem die eveneens als bakens dienden.

Maria ging als kind ook vaak met opkomende storm met haar moeder mee naar de ‘’Kaapsduun’’, om de stormbal te hijsen en het licht te ontsteken. Allemaal een verantwoordelijkheid van vader Metz, om de schepen bij stormweer veilig naar de haven te loodsen.

De fysieke bakens uit haar jeugd brachten Maria in haar verdere leven naar bakens in overdrachtelijke zin. Waren de bakens in zee een houvast voor de schippers, zo zijn voor haar geuren, klanken en beelden ook bakens. Ze geven haar houvast en zijn haar ankers in het omzien in de tijd.

Vanaf 1 november 2019 laat Maria al die attributen voor de veiligheid van de scheepvaart rondom het eiland zien in het grootste baken van Ameland; de vuurtoren. Je moet voor het zien van de tentoonstelling wel even klimmen, maar het is zeker de klim waard!


Het Dantziggat bij Ameland

Pieter de Vries

Waddenfoto's

Van 21 december 2019 – eind oktober 2020

Sinds 2007 heeft Pieter de Vries zich toegelegd op het maken van luchtfoto’s boven het Nederlandse, het Duitse en het Deense waddengebied. Ook ontelbare foto’s van structuren en vormen van de Waddenzee maken daar onderdeel van uit.

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft hij 24 uurs opnamen gemaakt van het Amelander waddengebied. Het resultaat wordt op de tentoonstelling getoond en geeft een prachtig beeld van het getij. Tevens wordt middels interactieve elementen het bijzondere fenomeen eb en vloed uitgelegd.

 


WA Houtman, Gezicht op Hollum

Nieuwe aanwinsten voor het eerst publiekelijk getoond

21 december 2019- voorjaar 2020

 

Door schenkingen en aankopen konden de Amelander Musea in 2019 bijna vijftig kunstwerken toevoegen aan hun toch al uitgebreide collectie. Ze zijn vanaf 21 december 2019 tot het voorjaar 2020 te zien in Natuurcentrum in Nes.

Er is werk te zien van kunstenaars die nog in de collecties van de Amelander Musea of de gemeente Ameland waren opgenomen: WA Houtman, Wim van der Veer, A.M. van Essen. Egbert Reitsma en Jan Forrer. Er is ook nieuw werk te zien van oude bekenden als Bouke van der Sloot, Simon Kamminga, Jan Murk de Vries en de Amelander volksschilders   Bertus Bakker en Jan de Boer.


Luc ten Klooster

Voetstappen in het Zand

1 november 2019 - 1 april 2020

Luc ten Klooster zal in het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude onder de titel ‘Voetstappen in het zand’, een foto-video-tekstproject presenteren rond de Amelandse legende van heks en strandjutter Rixt van het Oerd.

Naar een Amelands volksverhaal, een verhaal van alle tijden, een verhaal over het leven. De volkslegende van Rixt van het Oerd, de Waddenzee en het woeste landschap rond het meest oostelijke deel van Ameland inspireerden Luc ten Klooster tot het maken van een installatie in beeld en tekst. Sinds schoolmeester P.J. Braaksma in 1889 het verhaal op schrift stelde, leeft Rixt voort als een kromgegroeide oude heks, maar heeft dit volksverhaal geen diepere lagen in zich? Was ook Rixt niet ooit een blijmoedige, jonge vrouw? Zijn de emoties van liefde en haat, van eenzaamheid, verdriet en onmacht die haar leven later gaan beheersen geen universele emoties zoals wij die al in de Griekse mythologie aantreffen? Rixt wordt verstoten door de gemeenschap waarin zij opgroeide, alleen omdat zij anders is dan haar omgeving. Zij is een vluchtelinge in eigen land, die zich op een onherbergzame plek terugtrekt en daarmee ook vlucht voor zichzelf. Haar zoon neemt afstand van haar ellende door de wijde wereld in te trekken. Een zoon wiens dood haar tot waanzin drijft, mede omdat zij die dood zelf veroorzaakt heeft. De zware strandjutterszak die Rixt achter zich aansleept door het woeste en eenzame oerlandschap bevat niet alleen haar gejutte leeftocht, maar ook de lasten van haar tocht door het leven.


Oude bekenden krijgen een nieuw plekje

De reis van Hidde Dirks Kat in één presentatie

In Museum Sorgdrager nam de beroemdste Amelander commandeur, Hidde Dirks Kat, de bezoeker mee op walvisjacht. Zijn reis eindigde met een stranding. De reis, met verschillende audiovisuele presentaties in de schuur van Museum Sorgdrager, maakte veel enthousiaste reacties bij bezoekers los. Er wordt nu hard gewerkt om de grote productie te bundelen in één presentatie. Die is binnenkort te zien in het Sorgdragerhuis.   

De Cammingha's verhuizen naar de schuur

De Cammingha's en hun slot in Ballum zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Ameland. In de vaste expositie zijn voorwerpen te zien die van het slot afkomstig zijn of die er werden gebruikt door de bewoners. Dat was de adelijke Friese familie Van Cammingha, die bijna drie eeuwen de Vrije Heerlijckheid Ameland bestuurde. De expositie verhuist dit jaar naar de schuur in Museum Sorgdrager. 

Het slot van Ballum in 3D blijft in de filmzaal

In de filmzaal van Museum Sorgdrager draait een twintig minuten durende animatie, waarin het in 1829 gesloopte Slot van Ballum is gereconstrueerd. En passant leert de bezoeker in grote lijnen de geologische en bestuurlijke geschiedenis van Ameland kennen. De DVD van de film is bijgesloten in een boek waarin meer wordt verteld over het slot en de geschiedenis.