Exposities in 2020

Roofvogels en uilen op Ameland foto's van Johan Krol in het Natuurcentrum

Ganzen bij Amelander boeren te gast in museum Swartwoude

Waddenfoto's van Texelaar Piet de Vries in Maritiem Centrum

Bakens als houvast van Amelandse Maria Kiewiet-Metz in vuurtoren

Het Vennoot, Oost Ameland als inspiratiebron voor kunstenaars, schilderijen expositie in museum Sorgdrager


Waddenfotograaf Pieter de Vries in Maritiem Centrum Ameland

Schilderijen expositie in museum Sorgdrager. Verschillende kunstenaars laten op uiteenlopende manieren zich inspireren door dit bijzondere natuurgebied.

Maria Kiewiet-Metz uit Buren werd geïnspireerd door het werk van haar vader. Met zijn bakens zette hij vaarwegen op de Waddenzee uit en met haar Bakens als Houvast roept Maria herinneringen uit die tijd op in de Amelander Vuurtoren.

De schitterende luchtfoto's die de Texelse fotograaf Pieter de Vries maakte van het Wad, met een focus op Ameland, zijn te zien in het Maritiem Centrum Abraham Fock in Hollum.

 


Jo Rispens, Oost Ameland

Oost Ameland als inspiratiebron voor kunstenaars

November 2020 - Juni 2021

Vanaf het begin van de vorige eeuw raakte Ameland in trek bij kunstenaars. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. In museum Sorgdrager wordt de komende maanden werk van kunstenaars getoond, die zich hebben laten inspireren door Oost Ameland. Het vormt een inleiding op expositie ''100 jaar Vennoot'', dat vanaf april in museum Swartwoude is te zien.

 


Maria Kiewiet – Metz

November 2020 – November 2021

Bakens als houvast

Maria Kiewiet – Metz is de dochter van de kolenboer en petroleumman uit Nes. Haar vader was ook degene die elk jaar de bakens verzette op het wad, zodat de vaargeul goed gemarkeerd bleef voor de scheepvaart. Daarnaast was hij takkenvaarder. Hij plaatste de lange takken in de waddenbodem die eveneens als bakens dienden.

Maria ging als kind ook vaak met opkomende storm met haar moeder mee naar de ‘’Kaapsduun’’, om de stormbal te hijsen en het licht te ontsteken. Allemaal een verantwoordelijkheid van vader Metz, om de schepen bij stormweer veilig naar de haven te loodsen.

De fysieke bakens uit haar jeugd brachten Maria in haar verdere leven naar bakens in overdrachtelijke zin. Waren de bakens in zee een houvast voor de schippers, zo zijn voor haar geuren, klanken en beelden ook bakens. Ze geven haar houvast en zijn haar ankers in het omzien in de tijd.

Maria laat al die attributen voor de veiligheid van de scheepvaart rondom het eiland zien in het grootste baken van Ameland; de vuurtoren. Je moet voor het zien van de tentoonstelling wel even klimmen, maar het is zeker de klim waard!


Het Dantziggat bij Ameland

Pieter de Vries

Waddenfoto's

November 2020 – November 2021

Sinds 2007 heeft Pieter de Vries zich toegelegd op het maken van luchtfoto’s boven het Nederlandse, het Duitse en het Deense waddengebied. Ook ontelbare foto’s van structuren en vormen van de Waddenzee maken daar onderdeel van uit.

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft hij 24 uurs opnamen gemaakt van het Amelander waddengebied. Het resultaat wordt op de tentoonstelling getoond en geeft een prachtig beeld van het getij. Tevens wordt middels interactieve elementen het bijzondere fenomeen eb en vloed uitgelegd.

 


Foto expositie roofvogels door Johan Krol

Roofvogels en uilen op Ameland, toppers in de natuur.

tot November 2021

In het Natuurcentrum Ameland in Nes is een fraaie expositie over Roofvogels en Uilen op Ameland te zien. In deze expositie ligt de nadruk op het broedseizoen. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van inventarisaties van geheel Ameland gedurende de afgelopen 30 jaar. In grafieken is zelfs de ontwikkeling van het aantal broedparen op Ameland te zien. Dan blijkt ook dat sommige soorten de afgelopen decennia op Ameland verschenen zijn, zoals de Havik en andere helaas compleet verdwenen zijn, zoals de Blauwe kiekendief. De basis van de expositie vormen foto’s en video’s die allen op Ameland gefilmd zijn. U ziet ook hoe jonge vogels een genummerde ring om hun poot krijgen van het Vogeltrekstation. Dit soort onderzoek is belangrijk om zoveel mogelijk kennis en inzicht in de natuur krijgen zodat we daarmee natuurbescherming beter mogelijk maken. De expositie is samengesteld en opgebouwd met materiaal van Johan Krol. Hij werkt als bioloog in het Natuurcentrum Ameland. In zijn vrije tijd inventariseert en fotografeert hij de natuur op Ameland. Hij is speciaal geïnteresseerd in

roofvogels. Die vormen de top van voedselketens en stellen hoge eisen aan het landschap en de rust in hun leefgebied. Zij vertellen dus veel over de staat van de natuur waarin en waarvan zij leven.

 Oude bekenden krijgen een nieuw plekje

Ontstaan van Ameland in beeld gebracht

In het Sorgdrager museum is een nieuwe expositie over het ontstaan van Ameland. Met diverse filmpjes word u geïnformeerd over het ontstaan van Ameland. Ook zijn er diverse bodemvondsten te bezichtigen.  

De Cammingha's verhuizen naar de schuur

De Cammingha's en hun slot in Ballum zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Ameland. In de vaste expositie zijn voorwerpen te zien die van het slot afkomstig zijn of die er werden gebruikt door de bewoners. Dat was de adelijke Friese familie Van Cammingha, die bijna drie eeuwen de Vrije Heerlijckheid Ameland bestuurde. De expositie verhuist dit jaar naar de schuur in Museum Sorgdrager. 

Het slot van Ballum in 3D blijft in de filmzaal

In de filmzaal van Museum Sorgdrager draait een twintig minuten durende animatie, waarin het in 1829 gesloopte Slot van Ballum is gereconstrueerd. En passant leert de bezoeker in grote lijnen de geologische en bestuurlijke geschiedenis van Ameland kennen. De DVD van de film is bijgesloten in een boek waarin meer wordt verteld over het slot en de geschiedenis.