Ballum

Authentiek, maar weinig herinnert meer aan de residentie van de Heren van Ameland

Ballum ligt op het westelijke deel van Ameland en is, met zijn 350 inwoners, het kleinste dorp niets in de ‘kasteelresidentie’ herinnert nog aan deze tijd. Iets van de ‘oude luister’ heeft het dorp teruggekregen toen in 1975, vrijwel op dezelfde plaats waar vroeger ‘het slot’ stond, het gemeentehuis gebouwd werd. De Camminghastraat, aan beide zijden be- groeid met bomen, bepaalt voornamelijk de karakteristiek van het dorp. In het centrum ligt een kleine eeuw. De oude boerderijen in het dorp herinneren aan het agrarisch verleden. Ook de manier van wegverharding en de hoge bomen bepalen het dorpskarakter.