Simon Kamminga

Simon Kamminga  (1895- 1984)

Een vernieuwend kunstenaar is Simon Kamminga niet geweest. Het blijft wat gissen, maar waarschijnlijk koos de als huisschilder opgeleide kunstenaar voor toegankelijker werk om de verkoopbaarheid te vergroten. In de eerste helft van de vorige eeuw was het in Friesland al lastig genoeg om als kunstenaar de kost te verdienen.

Dat Kamminga veel in zijn mars had moge blijken uit uit zijn prijswinnende werk Tongerfleagen. Hij schilderde de brullende stier in 1927. Het werd een iconisch werk, dat in het Fries Museum werd geëxposeerd en na een restauratie in 1995 en 1996 meereisde in de tentoonstelling Salut au monde, een overzichtstentoonstelling van Friese kunst en werk van toen internationale jonge kunstenaars die zich door het Friese landschap lieten inspireren.  De tentoonstelling was te zien in Leeuwarden, Bremen en Osnabrück

Kamminga schilderde zijn  stier in een periode dat hij als lid van de Friese kunstenaarsvereniging De Horizon omging met kunstenaars als Andries van der Sloot, Piet Hein van Asperen, met wie hij een vriendschap sloot,  en Gerrit Benner. Van die groep is alleen Benner nationaal doorgebroken.

Simon Kamminga  kwam in 1895 in Harlingen ter wereld. Op school viel hij op door zijn tekentalent.  Het werd dus de ambachtsschool, hoewel hij als jongetje droomde van werk op zee.  Samen met zijn vrouw woonde hij enige tijd in Leeuwarden voordat het gezin zich definitief in Berlikum  vestigde. Vanuit zijn woonplaats in het Bildt trok Kamminga de wijde omgeving in om er schetsen van het Noord-Friese landschap, de Waddenzee en de eilanden te maken. Veel van die schetsen werkte Kamminga thuis uit tot schilderijen, aquarellen en gouaches. Als kunstenaar maakte Kamminga ook plastieken van gips, stillevens en portretten,  maar die worden niet tot zijn sterkste werk gerekend. 
In 1995, het 100ste geboortejaar van Simon Kamminga en zijn vriend Piet Hein van Asperen, was er een overzichtstentoonstelling van werk van beide kunstenaars in het Hannemahuis te Harlingen. Museum ;t Fiskershúske in het Friese Moddergat heeft een collectie van meer dan twintig werken van Kamminga, Door een aankoop in 2018 hebben de Amelander Musea nu ook vier werkjes van Kamminga in de collectie.

Brullende stier werd Kamminga's beroemdste schilderij

Fries Museum | Collectie Provincie Fryslân

Tongerfleagen, onweersvlagen, is de titel van dit meest bekende werk van Simon Kamminga,  Kamminga won er in 1927 de Willink van Collenprijs mee, die was uitgeschreven door de Amsterdamse vereniging van beeldende kunstenaars Arti et Amicitiae. Jonge talentvolle schilders konden in dat jaar werk insturen over het thema Dier in open landschap. Kamminga pakte het groots aan. Zijn stier die brult tegen het naderende onweer kreeg een plek in de Friese kunstgeschiedenis. Kamminga bouwde het werk op in kleine streepjes verf, waardoor het een pointillistische voorstelling werd. 

Het jonge gezin Kamminga kon het aan de prijs verbonden geld, 250 gulden, goed gebruiken. Er werd een kachel van aangeschaft. 

Simon Kamminga, Pad door de duinen, houtskool

Collectie Amelander Musea

Simon Kamminga, Duinen en zee, houtskool

Collectie Amelander Musea

Simon Kamminga, Bos en Duin, houtskool

Collectie Amelander Musea

Simon Kamminga, Scheepjes op het wad, pastelkrijt

Collectie Amelander Musea