Privacyverklaring

Op de website collectieameland.nl kunnen bezoekers op verschillende plaatsen door middel van het invullen van een contactformulier in contact komen met de Amelander Musea. Met het invullen van het formulier laten bezoekers hun adresgegevens en mogelijk een telefoonnummer achter.

De Amelander Musea gebruiken deze gegevens om de dienstverlening voor bezoekers van het Natuurcentrum, musea en websites te verbeteren en de band met hen te versterken, We hebben daarbij verschillende doelen voor ogen: 

- Uitvoering geven aan een koopovereenkomst die is ontstaan doordat een bezoeker een artikel in de webwinkel heeft gekocht en daarvoor heeft betaald.

- Adequaat reageren op vragen, suggesties en opmerkingen die via een formulier aan de Amelander Musea of aan Collectie Ameland worden gericht. Dit kan zowel via de mail als telefonisch gebeuren. Tenzij anders aangegeven, worden gegevens van bezoekers doorgestuurd naar info@amelandermusea.nl of info@collectieameland.nl. Om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen vragen worden doorgeleid naar andere personen binnen de organisatie.  

Opslag gegevens

Gegevens kunnen op verschillende plaatsen binnen de organisatie van de Amelander Musea worden opgeslagen, bijvoorbeeld op verzendlijsten van (digitale) nieuwsbrieven of van publicaties die voortvloeien uit het donateurschap van een van de aan de Stichting Amelander Musea verbonden stichtingen of verenigingen. Het gaat hierbij met name om de de Stichting Natuurmuseum, de Stichting Paardenreddingboot, de Stichting Ouwe Pôlle en de Vereniging Amelander Korenmolens.

Gegevens die een bezoeker door het invullen van een contactformulier achterlaat worden nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Cookies

Collectieameland.nl gebruikt cookies om de website te kunnen verbeteren. Wij kunnen zien uit welke regio onze bezoekers komen, welke pagina's ze bezoeken en of ze via een desktopcomputer, een tablet of een mobiele telefoon deze site bezoeken. Ook kunnen we zien of bezoekers collectieameland.nl direct benaderen, door andere websites naar deze site zijn verwezen of via een zoekmachine of social media op deze site zijn terechtgekomen. In alle gevallen gaat het om statistische data, die nooit naar een persoon of een IP-adres zijn te herleiden.

Inzage van deze gegevens helpt ons collectieameland.nl te verbeteren en de inhoud af te stemmen op het gebruik door en de belangstelling van de bezoekers. 

Contactgegevens

De contactgegevens van de Amelander Musea en Collectie Ameland vind u onder de button 'contact' op de homepage.