Oudste huis van Ameland

Het oudste huis van Ameland staat aan de Johannes Bakkerstraat 7 in Hollum en is in 1561 gebouwd. Het huis heeft de status van een rijksmonument. De woning heeft een zadeldak tussen topgevels met dubbele waterlijst, elk bestaande uit 2 strekkenlagen om en om gemetseld in gele Friese- en rode Groninger steen. Een waterlijst is uitspringend metselwerk waarlangs het hemelwater kan afvloeien. Deze woningen heeft waterlijsten in de top van de gevel en op de plaats van de zoldervloer.  Die dubbele waterlijst zien we bij veel woningen uit de achttiende en negentiende eeuw. Uit de jaartalankers in de topgevel kan worden afgeleid dat het huis is 1516 is gebouwd.. In de literatuur heeft de woning 1561 als bouwjaar gekregen. In dat geval zouden de laatste twee cijfers zijn verwisseld. De gevels zelf zijn opgemetseld in Friese geeltjes.  Het interieur van deze woning is erg fraai de oostkamer is geheel voorzien van wandtegels met in de schoorsteen een tegeltableau voorstellende een springend paard. Dit tegeltableau van twee bij drie tegels is omstreeks 1875 gemaakt in de tegelfabriek Tjalingii in Harlingen