Stichting Amelander Musea (STAM)

De stichting Amelander musea (STAM) is op 1-12-1999 opgericht en behartigt de belangen van drie stichtingen en één vereniging: de cultuurhistorische stichting Ouwe Pôlle, de stichting Natuurmuseum, de stichting Paardenreddingboot en de Vereniging Amelander Korenmolens. De STAM draagt de eindverantwoordelijkheid voor de exploitatie, financiën, personeelsbeleid, gebouwen en collecties.

De oorspronkelijke 'moederstichtingen'  en de vereniging bepalen de inhoudelijke koers, organiseren de exposities en de verkoop van producten. De STAM heeft zich verplicht om jaarlijks één vergadering te beleggen met de aangesloten museale stichtingen, de vereniging Amelander molens en de gemeente Ameland. In de museumwereld staat deze samenwerkingsvorm bekend als het Amelander model. Op andere plaatsen in Nederland heeft dit bestuursmodel navolging gekregen. . 

De musea in de eilander gemeenschap

Met 25 personeelsleden verdeeld over 20 fte's horen de Amelander musea bij de grotere werkgevers op het eiland. De musea zijn vast verankerd zijn in de Amelander gemeenschap doordat meer dan honderd vrijwilligers hun bijdrage leveren aan museumactiviteiten. Zij ontvangen gasten in de musea, houden de molens draaiend, onderhouden de paardenreddingboot, treden op als verkeersregelaar bij de lancering van de reddingboot en voeren de demonstraties met de paardenreddingboot Abraham Fock uit.

De Amelander musea hebben veel maatschappelijke partners, voor wie ze faciliteiten verlenen. Ze zijn nauw verbonden met o.a. Staatsbosbeheer, de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea, de Waddencampus, de gemeente Ameland, de VVV en de Stichting Kunstmaand Ameland. Voor de laatste stellen ze elk jaar in november expositieruimtes voor de Kunstmaand Ameland beschikbaar. 

In het Hidde Dirks Kat 2018-jaar werken de musea nauw samen met culturele verenigingen op Ameland.